تایپ‌فیس راوی

رضا بختیاری فرد

در طراحی تایپ‌فیس راوی از خط نسخ کمک گرفته شده اما به‌منظور کاربردی‌تر ساختن آن، تناسبات حروف بسیار تغییر کرد. به منظور تشخیص آسان چشم (Legibility)، دندانه‌ها بلند طراحی شدند و فضای سفید درون حروف و چشم‌های بالای کرسی از حد معمول بزرگ‌ترند. هم‌چنین برای دست‌یابی به انسجام بیش‌تر در سطرها، فراز (Ascender) و فرود (Descender) حروف به خط کرسی نزدیک شدند.

این ویژگی‌ها در کنار زاویه‌ی کم دندانه‌ها و زاویه‌ی قلم صفر، کنتراست ضخامت خیلی کم، نمایی امروزی و هم‌نشینی بسیار خوب در کنار حروف لاتین باعث شده فونت راوی برای صفحات دیجیتال بسیار مناسب باشد.

طراحی این تایپ‌فیس در سال ۱۳۸۹ در دوره‌ی «طراحی قلم فارسی» در مدرسه‌ی ویژه آغاز شد، اما اصلاح و تکمیل کاراکترها و وزن‌های آن تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت. وزن‌های طراحی شده تمام نیازهای کاربران را پوشش داده و از این‌رو راوی برای طراحی هویت بصری شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز مناسب است. به‌روزرسانی عمده‌ی راوی در سال ۱۴۰۲ و هم‌زمان با ارائه‌ی آن در فونت‌ایران انجام شد. راوی دارای ۸ وزن و نسخه‌ی وریبل است. برای زبان لاتین از فونت اوپن‌سورس Kanit استفاده شده است.