تایپ‌فیس راوی

رضا بختیاری فرد

در طراحی تایپ‌فیس راوی از خط نسخ کمک گرفته شده اما به‌منظور کاربردی‌تر ساختن آن، تناسبات حروف بسیار تغییر کرد. به منظور تشخیص آسان چشم، دندانه‌ها بلند طراحی شدند و فضای سفید درون حروف و چشم‌های بالای کرسی از حد معمول بزرگ‌ترند. هم‌چنین برای دست‌یابی به انسجام بیش‌تر در سطرها، فراز و فرود حروف به خط کرسی نزدیک شدند.


این ویژگی‌ها در کنار زاویه‌ی کم دندانه‌ها و زاویه‌ی قلم صفر، کنتراست ضخامت خیلی کم، نمایی امروزی و هم‌نشینی بسیار خوب در کنار حروف لاتین باعث شده قلم راوی برای صفحات دیجیتال بسیار مناسب باشد.


طراحی این فونت در سال ۱۳۸۹ زیر نظر دامون خان‌جان‌زاده آغاز شد، اما اصلاح و تکمیل کاراکترها و وزن‌های آن تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت. ۸ وزن طراحی شده تمام نیازهای کاربران را پوشش داده و از این‌رو راوی برای طراحی هویت بصری شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز مناسب است.


تا امروز، راوی ۲ افتخار کسب کرده است:

جایگاه دوم مسابقه‌ی طراحی فونت بانک اقتصاد نوین - مدرسه‌ی ویژه - ۱۳۹۱

جایگاه اول سرو نقره‌ای (نمایش‌گاه بین‌المللی طراحی حروف فارسی، بخش متن) - انجمن صنفی طراحان گرافیک - ۱۳۹۲


برای خرید این فونت ایمیل بزنید.