تایپ‌فیس لیلا

رضا بختیاری فرد

تایپ‌فیس لیلا بر پایه‌ی دست‌خط خواهرم طراحی شد و من تلاش کردم تا با بررسی و الگوبرداری از جزوه‌ها و نوشته‌هایش، حرکت سریع دست، تغییرات ضخامت خط و حرکت‌های خودکار را بازنمایی کنم تا نوشته مصنوعی به‌نظر نرسد. هم‌چنین امکان استفاده از مرکبات و حروف جای‌گزین متنوع باعث جلوگیری از تکرار زیاد فرم‌ها می‌شود و حس بداهگی نوشتن را القا می‌کند. طراحی تایپ‌فیس لیلا سال ۱۳۸۷ آغاز شد و وزن regular آن در سال ۱۳۹۳ پایان یافت، لیلای light و bold در سال ۹۵ طراحی و اجرا شدند. در سال ۹۹ سه وزن thin، extra bold و black به خانواده‌ی این فونت اضافه شد.

لیلا را می‌توانید از فروش‌گاه قلم نرم‌افزاری مریم بخرید.