تایپ‌فیس لیلا

رضا بختیاری فرد

خانواده‌ی فونت لیلا بر پایه‌ی دست‌خط خواهرم طراحی شد و من تلاش کردم تا با بررسی و الگوبرداری از جزوه‌ها و نوشته‌هایش، حرکت سریع دست، تغییرات ضخامت خط و حرکت‌های خودکار را بازنمایی کنم تا نوشته مصنوعی به‌نظر نرسد. هم‌چنین امکان استفاده از مرکبات و حروف جای‌گزین متنوع باعث جلوگیری از تکرار زیاد فرم‌ها می‌شود و حس بداهگی نوشتن را القا می‌کند.


طراحی تایپ‌فیس لیلا سال ۱۳۸۷ آغاز شد و وزن رگولار آن در سال ۱۳۹۳ پایان یافت، لیلای لایت و بولد در سال ۹۵ طراحی و اجرا شدند. در سال ۹۹ سه وزن ثین، اکسترابولد و بلک به خانواده‌ی این تایپ‌فیس اضافه شد.


این فونت را می‌توانید از فروش‌گاه قلم نرم‌افزاری مریم بخرید.